0

შენ ააფეთქე

გამოიყრნება სიტუაციაში მოსაწევის მოწევის დროს

ჰა დაიწყე შეჩემა
დაიცა თუძმახარ შენ ააფეთქე