0

მაზგა-იობი

ტვინის მტყვნელი ადამიანი.

-აუ ბიჭო ნეტა რონალდოს რამდენი აქ ფეხის ზომა?
-ნუ მაზგა-იობობ თუ ძმა ხარ