1

ძმა დაცულია

ამას განმარტება არ აქვს, უბრალოდ ნებისმიერ წამს - ძმა დაცულია.

- ძმა როგორ არის?
- ძმა დაცულია!