0

ხმაზე ნაკეთები

უხეში მიმართვა იმ პირის მიმართ რომელიც გასცდება წყნარი საუბრის ზონას (ანუ იყვირებს) არ გამოიყენოთ საუბრისას შეიძლება გარკვეული დროის შემდეგ საკუთარი თვალის მიდამოებში სილურჯე შენიშნოთ

რა გაყვირებს ხმაზე ხო არ ხარ ნაკეთები?

0

ხმაზე ნაკეთები

ამ ფრაზით მიმართავენ პიროვნებას, რომელსაც ჩვეულებრივზე მაღალი ხმის ტემბრი აქვს და ყოველთვის ხმამაღლა ლაპარალობს ამით კი სხვებს სიმშვიდეს ურღვევს.

-რა გაყვირებს ხმაზე ნაკეთები ხო არ ხარ