0

ძმაბულიკ

მიმართავენ ისეთ ადამიანს რომელთანაც იმდენად ახლოს ხარ, რომ ხვდება ამას სერიოზულად არ ამბობ

რამდენ ხანში გამოხვალ ხმაბულიკ