0

უკანა კარიდან გამოიწიე(თ)

იხმარება თბილისის ავტობუსებში, რადგან უკანა კარები სენსორზეა და ავტობუსში არასდროსაა ადგილი

-უკანა კარიდან გამოიწიე, ვერ წავა ისე ავტობუსი