0

გამხვრიტა

ყველასთვის ნაცნობი "რულეტკის" თამაშისას ყველაზე ხშირად გამოყენებული სიტყვა.

-გუშინ გული მიგრძნობდა შპილს ითამაშებდა.
-მერე?
-გამხვრიტა მაგის დდშვც.