ნარგული - განმარტებები - ბიძერი
0

ნარგული

მაინტერესებს რატოქვია ერთ სოფელს შოტივრი

რატო ქვია სოფელს შოტივრი