0

ბოზიშყვავორგა

გამოიყენება მაშინ როდესაც , ახალგაზრდა მამაკაცი გამოხატავს გაოცებას.

-ბიჭო ნახე ფეხი ვიტკინე.
-ეს რა არი ბოზიშყვავორგა.