0

ყლებაზარი

არაფრის მოტანი, უსაფუძლო და გადაჭარბებული ლაპარაკი:

დღეს თუ ჩარიცხავ ხვალე იქნება. კაი რა ყლე ბაზარი შეჩემა.

ევროპაში მივდივარ და 2თვეში მინიმუმ 80კ თი ჩამოვალ
- აუუუუფ?? ყლე ბაზარიიი.
ბ2ბ

0

ყლებაზარი

ფორმალურად სწორი, მაგრამ არსებითად მცდარი დასკვნა, რომელიც ემყარება ცნებათა ორაზროვნებას, დებულებათა განზრახ არასწორად შერჩევას და სხვ.
ყლებაზრის წამომწყების ხანგრძლივი ან მოკლე მონოლოგი ყოველთვის მთავრდება მისი ძმაკაცის რეპლიკით: - ყლებაზარი

-დღეს ლივე იგებს ჰანდიკაპით
-ყლებაზარი

0

ყლებაზარი

როდესაც დიალოგის დროს რესპოდენტი ყლეობას იძახის

- ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ.
- ყლებაზარიი