2

გააკუე, გაჰყე სუნსა

ჩააფურთხე და სამში გრძელი არგინდას შერბილებული ვარიანტი, გამოიყენება როცა ვინმე უსიამოვნო და არასასურველი თხოვნით მოგმართავთ.

-გიუშ, კაცურად, ორშაბათამდე 200 ლარი მასესხე რა
-გააკუე, გაჰყე სუნსა