1

პარპაში

ადამიანის ანა დამიანთა ჯგუფის ერთგვარი ქცევა,როდესაც მათ წრეგადასულ ქმედებას ზურგს ფული და ძალაუფლება უმაგრებს.გვხვდება როგორც მცირე მასშტაბის პარპაში,მაგალითად,ოჯახის უფროსის,ასევე,პერიოდული,რომელიც მხოლოდ ადამიანის სიმთვრალისას ვლინდება.

დროა, სითი პარკის თავხედური პარპაში დასრულდეს!