1

ზუკუტური

იგივე ზურგზე მოსმა,ფართოდ არის გავრცელებული გურიაში,გამოიყენება იმ შემთხვევაში როდესაც გურული თეონა მთვრალია და ზურგზე მოსმაა საჭირო

მოი მოი ნენა მოზუკუტურებით წეგიყვან