0

ფული არაა პრობლემა

საქართველოში ირონიულად გამოყენებული ფრაზა, როდესაც აღნიშნული(ფული) მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდია და რაიმე ფინანსურ დატვირთვას არ ატარებს. ამასთან ფრაზა მოტყუებითი ხასიათისაა და ძირითად შემთხვევაში მის მხმარებელს ჯიბაზე კაპიკიც არ გააჩნია

-ჰე აბა სად წავიდეთ
-წამო რესტარანში, ხო იცი ფული არაა პრობლემა