0

გზაში ვარ

წინადადება რომელსაც არ გააჩნია ზუსტი განმარტება , მაგრამ გამოიყენება ნახევრად მძინარე მდგომარეობაში.

მაგალითად თუ ხარ სადმე საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილას წასასვლელი.

0

გზაში ვარ

ფრაზა რომელსაც ქალები იყენებენ მაშინ როცა აგვიანებენ და ჯერ ტანზეც არ აქვთ ჩაცმული

აი გზაში ვარ მალე მოვალ