0

თავტვლიპინა ყლე

გამოიყენება ყლე ადამიანის ეპითეტად. ოღონდ საჭიროა ეს ადამიანი იყოს მელოტი და მზეზე თავი უპრიალებდეს.

-თორნიკეს იცნობ?
-რომელს, ის თავტვლიპინა ყლე როა თუ მეორე ?