0

ლუბოი

ნებისმიერი, სულერთია, ძირითადად გამოხავს თვითკმაყოფილებას გამოიყენება სტატუსის ასამაღლებლად და პიროვნების სიძლიერის ხაზ გასმის მიზნით
ანდაც უბრალოდ გაურკვევლობის დროს

ლუბოი გოგოს დავკერავ
-რომელი შამპუნი გინდათ
-ლუბოი მომეცი