0

ბარემ სულში ჩამაფურთხე

ამ ფრაზას ძირითადად იყენებენ ადამიანები,რომლებსაც უკვე ტვინი მოე*ყვნათ და ყელში აქვთ ამოსული ამა თუ იმ პიროვნების კონკრეტული საქციელი,რომელიც მათკენაა მიმართული.

არც კი ვიცი რა მოვიყვანო,იმდენად ცხოვრებისეულია....