0

პუტინი

ის რაც არადა და არ მთავრდება

-ვის კიეცი ხმა?
-პუტინს შენ?
-მეც

0

პუტინი

მამაკაცის სასქესო ორგანოს შედარებით კულტურული ფორმა; თუმცა, განსხვავებით „პენისისა“, სიტყვა „პუტინი“ ბიოლოგიასა და მედიცინაში ნაკლებად გავრცელებულია.

— „პუტინი“ რა არის?
— პუტინი ყლეა.