0

ქორფა

აღნიშნული ტერმინი გამოიყენება მდედრობითი სქესის პირთა მიმართ რომლებსაც სასქესო ორგანოს აქვთ წაუბილწავი უხმარი. ძირითადად გამოიყენებენ ამ საკითხში გამოცდილი მამრობითი სქესის წარმომადგენლები.

ორი პირი საუბრობს : გუშინ მაგარი ქორფა მუ... გავაპე.