3

ნედაიბოგები

"ნედაიბოგ" რუსული სიტყვა რომელიც ნიშნავს " ღმერთო არ მომცე " გამოიყენება ცუდი შესახედაობის ფეხსაცმლის უარყოფითად შეფასებისთვის

რა ნედაიბოგები გაცვია