0

კოკისპირული

ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც სითხე შარდის ბუშტში მიაღწევს მაქსიმალურ რაოდენობას და ითხოვს დაცლას.

აუ საჭირო ოთახი სადაა კოკისპირულად მეფსია...