0

ადამ კუკუს დროინდელი

ნიშნავს ძალიან ძველს, უძველეს ნივთს ან მოვლენას. ეს ტერმინი ხშირად გვხვდება საქართველოს სოფლებში (ან რაიონებში) მცხოვრები ადამიანების ლექსიკონში.

-ინეზა! ინეზაა! აბა დეინახე რავალი კაბა მამართვა ჩემმა ბელტიყლაპია სიძემ...
-რასა გავს ქალო აი კაბა ადამ კუკუს დროინდელია... ))))

0

ადამ კუკუს დროინდელი

გამოიყენება რაიმე ნივთის ან მოვლენის სიძველის აღსანიშნავად

ადამ კუკუს დროინდელი ტელევიზორი, ტელეფონი, პენტიუმ სამი :)