0

იდი ნახუი

არასასურველი პიროვნების თავიდან მოშორება, გაურკვეველი მიმართულებით გაგზავნა

ეხლა უკვე ტვინს ტყნავ, იდი ნახუი რა მართლა და მართლა