0

გადავფიჩინდი

მომენტი, როდესაც გადავფიჩინდის გარდა, სხვა სიტყვით ვერ გადმოცემ თუ როგორ გაგეცინა.

-გაკვეთილზე რომ გააკუებს თქვენს გვერდით მჯდიმი

-აუ ახლა გადავფიჩინდები