0

საშოვიჩი

ეძახიან პიროვნებას,რომელსაც დედა,და ან მამა კაი მუ*ელი ჰყავს

საშოვიჩ სახლში როგორ ხართ?