0

ერთით გვერდზე...

გამოუვალი მდგომარეობიდან შესაძლო გამოსავალი, როცა ერთით გვერდზე ციფრის ჩაგდებისას ყველა ვალს იხდიდი...

-ერთით გვერდზე გადაეტანა ბიჭო რააა!!!
-კარგად გედო?!
-ყველა ვალს ვიხდიდი!