0

თესლაჩუა

ყვერაძუას დადებითი ვარიანტი

მაგარი გაუძრე რა თესლაჩუა ხარ ბრად