0

ყველაზე მეტად მიყვარს

ობიექტს ის ყველაზე მეტად უყვარს მაგრამ ამ ყველაში ხალხის ის კატეგორიაა ვისთვისაც ეს სიტყვა არ აქვს ნათქვამი

ყველაზე მეტად მიყვარს ვინმე