1

რა ცხოვრებით ცხოვრობ ძმა ?

ქუჩური გარჩევის ყველაზე რთული შეკითხვა , როცა შენი პიროვნება მთლიანად ასახსნელი გაქვს , ერთი არასწორი პასუხი და დაგლეწავენ

-რა ცხოვრებით ცხოვრობ ბრატ?
-კაი ბიჭი ვარ, სიმონ