0

მომე,მე ავაფეთქებ

ახალჩაყრილი მოსაწევის პირველი ნაპასი, ვისაც ხვდება რო ყველას ბრიდავს ... ბევრს ვერც კი გადაუტანია

-მოდი, ჩამიკიდე
-მაიტა, მე ავაფეთქებ