0

შავტუხა

ძალიან შავი. იხმარება ცხოველებთან მიმართებაში

შავტუხა კატა