0

ხვალიდან ვარჯიშს ვიწყებ

ფრაზა აღნიშნავს რომ ხვალიდან ვარჯიშს იწყებს, მაგრამ დაუზუსტებელია ეს ხვალიდან რომელი ხვალიდანაა. მეტი დამაჯერებლობისთვის კი ხშირად ამ ფრაზას უმატებენ უეჭველად ან აუცილებლადს.

-ვსიო, ხვალიდან უეჭველი ვარჯიშს ვიწყებ!

0

ხვალიდან ვარჯიშს ვიწყებ

ეს ის ფრაზაა რომელსაც, საზოგადოების უმეტესობა იყენებს, უნამუსოდ ჭამის შემდეგ.

ბევრი ვჭამე, ვსო ხვალიდან ვარჯიშს ვიწყებ.