0

ტრაკს იქნევს იმნაირი ქალივით

იხმარება მანქანაზე როდესაც დრიფტის დროს მანქანა უკანა ნაწილს ზედმეტად აცურებს და იმნაირი ქალივით განიმარტება როგორც ბო*ი ქალივით

- ვერ დრიფტავს პროსტა ტრაკს იქნევს იმნაირი ქალივით