ინდაურსაც ესე ეგონა და ბაჟეში ამოყო თავი - განმარტებები - ბიძერი