არამკითხე მოამბეო მიტყეპეს და მიაგდესო - განმარტებები - ბიძერი