0

მზეობა

ყლეობის ზრდილობიანი ფორმა.

1. მაგარი მზეობა პონტია
2. შე მზეო