0

გოლი

მომენტი, როცა ბურთი ღელავს, ხალხი კი ბადეშია

ობოლაძე: დარტყმა და... ბურთი ღელავს, ხალხი ბადეშია