0

ჩაძირავდა ტიტანიკს კაცი

გავრცელებული ფრაზა რომლის თქმის დროს გულისხმობენ ტიტანიკ შაურმას (დაახლოებით 2 ცალი 12 ლარიანი) და მიუთიტებენ მათ შიმშილზე.

-შაურმა არ გინდა ?
- კიი როგორ არა, ეუფ , ჩაძირავდა ტიტანიკს კაცი