0

დააფარა

ანუ გაათახსირა, გაანადგურა. ან პირდაპირ აიღო და დააფარა. ითქმის საგანზე ან დედის ტრაკზე.

გოგომ მცივაო, ხოდა ბიჭმა დეედის ტრაკი დააფარა.
პს. გოგო კმაყოფილია