0

ზებრა

ველური ხორცის მჭამელი ბალახის მჭამელი ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი, რომელზე გავლისას უფრო მეტი ადამიანი კვდება მანქანით დაჯახებისას ვიდრე საძინებელში ან ტუალეტში მანქანით დაჯახებისას.

:0