0

გამოყლეება

დაწერეთ წინადადება, მაუსის კურსორი ამ წინადადების შუაში ჩააყენეთ და წაშლის ორივე ღილაკს ერთდროულად დააჭირეთ. უეჭველი შეიგრძნობთ

-ეეე გუშინ მაგრა გამოვყლევდი?
-მეც.
-შენც ბიძერზე იყავი ხო?

0

გამოყლეება

უმძიმეს ფსიქიკური შემთხვევა როცა ობიექტი შეურაცხადი ანუ(გამოყლეებული) ხდება

სუ გამოყლევდა