0

ტო...

უნივერსალური სიტყვა რომელიც ნიშნავს ბიჭოს

-რა გინდა ტოო ??
-რა უნდა მინდოდეს?