0

ყლეზე ბანტი ელეგანტი

როდესაც ვიღაცა რაღაცას გეუბნება და არ გაინტერესებს
"ყლეზე მკიდიას" მოდერნიზებული ვარიანტი

შეჩემა გაიგე ის როგორ გაიგდეს ფეხ ქვეშ?
რატო შემეცი ყლეზე ბანტი ელეგანტი რა

0

ყლეზე ბანტი ელეგანტი

გამოიყენება მოსაუბრისთვის მისანიშნებლათ რომ ესა თუ ის საკითხი ყლეზე გკიდია.

-შეჩემა ვთხოვდები!
-ყლეზე ბანტი ელეგანტი.