0

შე პერაშკო

ეძახიან ტიპს რომელსაც არაფერი არ გამოსდის კარგად , ერთ-ერთი დამცინავი ტერმინია .

-ეგ საგანი როგორ ჩაგრჩა შე პერაშკო