0

სტუმრები მყავს

ხშირად გამოყენებადი სიტყვა მეგობრების თავიდან ასაცილებლად

სტუმრები მყავს შეჩემა ვერ გამოვალ

0

სტუმრები მყავს

როცა სახლიდან გასვლა მაგრად გეზარება

- ნიკა ძმა გამო გარეთ რამე ვქნათ
- აუ ვერა ტო, სტუმრები მყავს

0

სტუმრები მყავს

ორაზროვანი ფრაზა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში გოგონები იყენებენ და აღნიშნავს კრიტიკულ დღეებს.

-აუ, სტუმრები მომივიდნენ გუშინ და საშინლად გაღიზიანებული ვარ.