0

ჩავუჯდები

გამოიყენება ისეთი სტუდენტ-მოსწავლეების მიერ გამოცდების ყველა მასალა წინ დღით რომ აქვთ მოსამზადებელი.

-სახლში როგორც კი მივალ ჩავუჯდები ამ საკითხებს .