0

ღრეჯიას მაღაზია

კასპის მუნიციში.
სატრენაჟორო დარბაზის გვერდით. 2009 წლიდან დატანილია ,,გუგლ მეფის" ორთო ფოტოზე.

პიჩენიაზე შევედი იმ დღესა და ხუთი ათი თეთრით იაფია ქალო ყველაფერი მა....