0

დედის ვიქენდი

რაიმე მოვლენის აღმატებითი ფორმა

-გუშინ დევდარასთან რატო არ იყავი?!
-მაგარი დედის ვიქენდი ფართი იყო