0

თვალებით კურკური

როდესაც შეყვარებულები ერთმანეთს თვალებით ეალერსებიან

მიშას გოგო ვალერის ეკურკურებოდა თვალებით